W. Grunholz onderhoud, gevestigd aan Asperenstraat 37, 2729AG te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: https://www.grunholz.nl
Asperenstraat 37
2729AG
Zoetermeer

06-16291927

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

W. Grunholz Onderhoud. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

W. Grunholz Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-book
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
W. Grunholz Onderhoud analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
W. Grunholz Onderhoud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Indien uw website en/of computer wordt beheert door W. Grunholz Onderhoud, zijn wij genoodzaakt om bepaalde inloggegevens te bewaren voor een gemakkelijke samenwerking.

Geautomatiseerde besluitvorming

W. Grunholz Onderhoud neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van W. Grunholz Onderhoud) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

W. Grunholz Onderhoud bewaart uw persoonsgegevens tot beëindiging van onze dienstverlening. Daarnaast zijn wij genoodzaakt om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst. U dient zelf een aanvraag in te dienen om uw persoonsgegevens te laten vernietigen. Tenzij er wetten naar voren komen, W. Grunholz Onderhoud houdt zich ten alle tijden aan de wet. Mocht het om bepaalde inloggegevens gaan, moet de klant zelf aangeven dat deze niet bewaard mogen worden. Wij bewaren de meest belangrijke gegevens (gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mails etc.) om de klant altijd van dienst te kunnen zijn. De klant heeft altijd de mogelijkheid om zijn/haar wachtwoorden te wijzigen. (Tenzij in de wet anders aangegeven).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

W. Grunholz Onderhoud verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. W. Grunholz Onderhoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

W. Grunholz Onderhoud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door W. Grunholz Onderhoud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grunholz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

W. Grunholz Onderhoud wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

W. Grunholz Onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grunholz.nl